2010 Civita

2000-Reparația-capitală-a-școlii
 

CIVITA: program de mentorat pentru femeit

Beneficiară a programului a fost dra șefă a bibliotecii Publice Plugaru Dina. Astfel dei a beneficiat de instruire și asistentă din partea unei mentee privind dezvoltarea personală, dezvoltarea capacităților de lider, implicarea în viața comunității și implicarea în procesele politice la nivel local. .